اخبار روز 1395/6/2
برگزاری سمینار آموزشی اقتصاد مقاومتی ویژه‌ی صنعت نفت و گاز برگزاری سمینار آموزشی اقتصاد مقاومتی ویژه‌ی صنعت نفت و گاز سمینار آموزشی اقتصاد مقاومتی ویژه‌ی صنعت نفت و گاز (شرکت‌های دانش‌بنیان، تسریع در ورود فناوری جدید به صنعت نفت و گاز) در شرکت پالایش گاز فجر جم برگزار گردید.