اخبار روز 1395/6/17
بیش از 240 هزار نفر ساعت آموزش درشرکت پالایش گازفجرجم بیش از 240 هزار نفر ساعت آموزش درشرکت پالایش گازفجرجم سرپرست اداره آموزش شرکت پالایش گازفجرجم در نشست هماهنگی دوره های آموزشی این شرکت برای نیمه دوم سال جاری گفت: در 5 ماهه نخست سال جاری بیش از 240 هزار نفر ساعت آموزش درشرکت پالایش گازفجرجم برای کارکنان اجرا شده است.