اخبار روز 1395/6/27
توزیع نوشت افزار توسط شرکت پالایش گازفجرجم دربین تعدادی از مدارس شهرستان توزیع نوشت افزار توسط شرکت پالایش گازفجرجم دربین تعدادی از مدارس شهرستان رییس روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم با اشاره به بازگشایی مدارس در آینده ای نزدیک گفت:این شرکت تصمیم دارد برای دومین سال پیاپی تعدادی هدایا در قالب نوشت افزارهای ضروری در میان دانش اموزان توزیع کند.