اخبار روز 1395/7/6
کاهش 85 درصدی مصرف آب در تعمیرات اساسی شرکت پالایش گازفجرجم کاهش 85 درصدی مصرف آب در تعمیرات اساسی شرکت پالایش گازفجرجم رییس اداره محیط زیست شرکت پالایش گازفجرجم گفت: این شرکت طی 8 سال اخیرتا کنون بطور تدریجی به میزان 85 درصد کاهش مصرف آب در چرخه تعمیرات اساسی خود داشته است.