اخبار روز 1395/7/7
تقویت روحیه کارگروهی در میان نیروهای ایمنی و آتش نشانی تقویت روحیه کارگروهی در میان نیروهای ایمنی و آتش نشانی معاون عملیات شرکت پالایش گازفجرجم که به مناسبت هفت مهر و"روز ایمنی وآتش نشانی" در میان جمعی از نیروهای اتش نشان وکارکنان ومدیران این شرکت صحبت می کرد گفت: تقویت روحیه کارگروهی در میان نیروهای ایمنی و آتش نشانی همواره باید مدنظر قرار گیرد.
میزان 5 میلیون و 700 هزار نفر ساعت کار بدون حادثه در شرکت پالایش گازفجرجم میزان 5 میلیون و 700 هزار نفر ساعت کار بدون حادثه در شرکت پالایش گازفجرجم رییس ایمنی و آتش نشانی شرکت پالایش گازفجرجم که در روز ایمنی و در آیین تقدیر از آتش نشانان نمونه این شرکت سخن می گفت اظهار داشت: پالایشگاه جم تا کنون 5 میلیون و 700 هزار نفر ساعت کار بدون حادثه در کارنامه خود ثبت کرده است.