اخبار روز 1395/7/12
طنین صدای دلنشین زیارت عاشورا در شرکت پالایش گازفجرجم طنین صدای دلنشین زیارت عاشورا در شرکت پالایش گازفجرجم کارکنان و کارگران پالایشگاه فجر جم به همراه مدیران شرکت در نخستین روز از ماه محرم در مراسم معنوی زیارت عاشورا در نمازخانه غدیرپالایشگاه شرکت کردند.
برگزاری دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی بین المللی در شرکت پالایش گازفجرجم برگزاری دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی بین المللی در شرکت پالایش گازفجرجم مهندس اکبر ناظمی گفت: با در نظر گرفتن تئوری های کلاسیک و نوین بازرگانی بین المللی ضرورت معامله و مبادله بین کشور ها امری اجتناب ناپذیر است وبر این اساس یک دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی بین المللی در شرکت برگزار گردید.