اخبار روز 1395/7/14
پذیرش 125 نفر از کارآموزان دانشگاه های سراسر کشور در شرکت پالایش گازفجرجم / برگزاری 145 عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت و تخصصی پذیرش 125 نفر از کارآموزان دانشگاه های سراسر کشور در شرکت پالایش گازفجرجم / برگزاری 145 عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت و تخصصی مهندس هادی هاشم زاده فرهنگ از برگزاری 145 عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت تخصصی داخلی درشرکت پالایش گازفجرجم در طول 6 ماهه اول سال خبردادکه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 18 % رشد داشته است.