اخبار روز 1395/7/19
بهیود در ضریب اطمینان وپایداری برق شرکت پالایش گازفجرجم بهیود در ضریب اطمینان وپایداری برق شرکت پالایش گازفجرجم مهندس ارشد واحد ابزاردقیق شرکت پالایش گازفجرجم گفت: به دنبال ارایه پیشنهاد ی که به نظام همیاری و مشارکت پالایشگاه داده شدعملیات نصب برد کنترلی بر روی دیزل ژنراتورهای اضطراری پالایشگاه را انجام دادیم که این امر به بهیود در ضریب اطمینان وپایداری برق منجر شده است.