اخبار روز 1395/7/24
راه اندازی 36 کانال تلویزیونی و11 کانال رادیویی در شرکت پالایش گازفجرجم راه اندازی 36 کانال تلویزیونی و11 کانال رادیویی در شرکت پالایش گازفجرجم رئیس روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم از راه اندازی 36 کانال تلویزیونی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و500 میلیون ریال در این شرکت خبرداد.