اخبار روز 1395/7/25
تقدیر معاون وزیر نفت از مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم تقدیر معاون وزیر نفت از مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم به دنبال کسب رتبه برتر HSE ؛ معاون وزیرنفت ومدیر عامل شرکت ملی گاز ایران طی اهدائ لوحی از مهندس فرهنگ مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم تقدیر کرد.