اخبار روز 1395/8/9
برگزاری دو دوره آموزشی فنی در شرکت پالایش گازفجرجم برگزاری دو دوره آموزشی فنی در شرکت پالایش گازفجرجم برگزاری دوره آموزشی بازرسی سیستم های لوله کشی براساس استاندارد API570 در شرکت پالایش گاز فجر جم با حضور جمعی از کارکنان برگزار شد.