اخبار روز 1395/8/11
بازدید تعدادی از کارکنان حراست به نمایشگاه لوازم و تجهیزات، پلیسی، ایمنی و امنیتی بازدید تعدادی از کارکنان حراست به نمایشگاه لوازم و تجهیزات، پلیسی، ایمنی و امنیتی جمعی از کارکنان حراست شرکت پالایش گاز فجر جم در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی، ایمنی و امنیتی(Ipas2016) شرکت کردند.
عملیات فنی گسترده در پالایشگاه جم برای دریافت گاز پارس جنوبی عملیات فنی گسترده در پالایشگاه جم برای دریافت گاز پارس جنوبی رئیس اموربازرسی فنی شرکت پالایش گازفجرجم گفت: اقدامات بازرسی فنی در پروژه دریافت 50 میلیون متر مکعب گاز عسلویه به صورت دقیق در حال انجام است و ما در جریات تعمیرات اساسی عملیات فنی گسترده ای را انجام داده ایم.