اخبار روز 1395/8/25
برگزاری دوره آموزشی تیراندازی با اسلحه کارکنان حراست وزارت نفت درپالایشگاه جم برگزاری دوره آموزشی تیراندازی با اسلحه کارکنان حراست وزارت نفت درپالایشگاه جم ابراهیم حسین آبادی گفت: برنامه آموزش تیراندازی سالیانه کارکنان حراست شرکت‌های تابعه صنعت نفت در میدان تیر حراست پالایشگاه فجر جم با حضور تعدادی از شرکت های منطقه به پایان رسید.