اخبار روز 1396/5/29
رنگ آمیزی 11 هزار مترمربع مخازن میعانات گازی شرکت پالایش گازفجرجم رنگ آمیزی 11 هزار مترمربع مخازن میعانات گازی شرکت پالایش گازفجرجم رنگ آمیزی مخازن 40 هزار متر مکعبی میعانات گازی شرکت پالایش گازفجرجم پس از انجام مراحل داربست بندی و سند بلاست ، اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.