اخبار روز 1396/9/26
شهداء و کارکنان ایثارگرشرکت سرمایه های اصلی سازمان هستند شهداء و کارکنان ایثارگرشرکت سرمایه های اصلی سازمان هستند شرکت پالایش گازفجرجم 5 شهید والامقام ، 13 آزاده، 118 جانباز، 70 خانواده منسوب شاهد، 249 رزمنده و 454 ایثارگر دارد و بر همین اساس مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم همواره اعتقاد دارد فرهنگ سازمانی این شرکت مبتنی بر فرهنگ ایثارگری است.
تولید بیش از 700 میلیارد متر مکعب گاز شیرین در شرکت پالایش گازفجرجم تولید بیش از 700 میلیارد متر مکعب گاز شیرین در شرکت پالایش گازفجرجم مهندس هادی هاشم زاده فرهنگ گفت: شرکت پالایش گازفجرجم به لحاظ قدمت و سال تاسیس ، بعد از شرکت های پالایش گازبیدبلند، سرخون و قشم و شهید هاشمی نژاد مشهد، بعنوان چهارمین شرکت در سال 1368 کار خود را آغاز کرد.
انتصاب اعضاء کمیته اجرائی هشتمین المپیاد عملیاتی – تخصصی آتش نشانان انتصاب اعضاء کمیته اجرائی هشتمین المپیاد عملیاتی – تخصصی آتش نشانان اعضاء کمیته اجرائی هشتمین المپیاد عملیاتی – تخصصی آتش نشانان شرکت ملی گازایران به میزبانی شرکت پالایش گازفجرجم؛ با حکم مدیرعامل این شرکت تعیین شدند