اخبار روز 1397/4/30
بسیج یک بازوی مدیریتی و اجرایی در شرکت پالایش گازفجرجم محسوب میشود بسیج یک بازوی مدیریتی و اجرایی در شرکت پالایش گازفجرجم محسوب میشود مهندس عبدالصمد نجفی که در معارفه تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حضرت ولیعصر(عج)شرکت پالایش گازفجرجم سخن می گفت اظهار داشت: بسیج یک بازوی مدیریتی و اجرایی در شرکت پالایش گازفجرجم محسوب میشود.