اخبار روز 1397/5/8
نصب جرثقیل های سقفی پروژه " ال پی جی " شرکت پالایش گازفجرجم نصب جرثقیل های سقفی پروژه " ال پی جی " شرکت پالایش گازفجرجم مسئول پروژه LPG " ال پی جی " شرکت پالایش گازفجرجم از نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل های 8 تنی و دو دستگاه 5 تنی این پروژه خبرداد.