پیام مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم بمناسبت هفته بسیج مهندس نجفی مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم،طی پیامی هفته بسیج و سالروز تاسیس این نهاد انقلابی را به عموم کارکنان تبریک گفت. مشاهده ادامه
پایان تعمیرات اساسی شرکت بدون هرگونه حادثه ناگوارکننده کارکرد بدون حادثه کارکنان رسمی شرکت پالایش گازفجرجم در شش ماهه نخست سال جاری از مرز یک میلیون و 72 هزار ساعت گذشت مشاهده ادامه
یادداشت چهارم مهندس نجفی مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم: تصفیه گاز مخزن مشترک؛تولدی دوباره برای شرکت پالایش گازفجرجم محسوب میشود مشاهده ادامه
چرا تعمیرات اساسی برای ما مهم است؟ یادداشت اردیبهشت ماه مهندس نجفی مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم مشاهده ادامه
«« « 2/ » »»