برگزاری دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی بین المللی در شرکت پالایش گازفجرجم
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم؛ناظمي افزود: با توجه به پيشرفت هاي فني و اقتصادي ، بويژه توسعه روز افزون ارتباطات ، همواره بر حجم مبادلات جهاني افزوده شده و تجارت بين المللي به شكل پيشرفته و مدرن تر از گذشته ادامه يافته است.
وي ادامه داد:از آنجا كه در اينگونه معاملات دست كم دو طرف از دو كشور مجزا در گير معامله مي شوند اين امر از پيچيدگيهاي زيادي برخوردار است كه ايجاد وحدت رويه و زبان مشترك در مراحل مختلف تجارت بين الملل ميتواند بسياري از مصاعب و مشكلات را هموار سازد. 
رييس اداره آموزش شركت پالايش گازفجرجم اظهار داشت: در ايران شركت هايي كه در حوزهء نفت و گاز فعاليت دارند مانند شركت پالايش گاز فجر جم از اين قائده مستثني نيستند بلكه در اولويت هاي آموزش قوانين استاندارد بين المللي ناظر برتجارت بين الملل ميباشند . 
وي گفت: باتوجه به حوزهء گسترده فعاليت شركت پالايش گاز فجر جم و پيرو نياز سنجي انجام شده بر اساس الگوي جديد نياز سنجي آموزشي پالايشگاه دوره ء آموزشي مكاتبات بازرگاني بين المللي برگزار گرديد.
   1395/7/12 08:29
  
تعداد بازدید :  457