بهیود در ضریب اطمینان وپایداری برق شرکت پالایش گازفجرجم
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، حجت هشيار خاني خاطرنشان كرد:با اجراي اين طرح ضريب اطمينان وپايداري برق پالايشگاه در زمان استارت وروشن شدن ديزل ها بهبود يافته است.
وي افزود: اكنون خوشبختانه عيب يابي و رفع اشكال از سيستم كنترل سوخت ديزل ها به صورت سيستمي انجام ميشود و اين روند بر پايداري شبكه برق تاثير مهمي خواهد گذاشت.
مهندس ارشد واحد ابزاردقيق شركت پالايش گازفجرجم گفت: در گذشته در صورت قطع كلي برق پالايشگاه ديزل ژنراتورهاي اضطراري مي بايست به صورت دستي وتوسط اپراتور استارت زده ميشد كه با نصب برد كنترلي اين مشكل مرتفع شده است.
وي افزود: با انجام اين عمليات ونصب برد كنترلي همچنين انتظار مي رود قدرت مانور و بازدهي سيستم برق اضطراري شركت بالاتر رود و از نظر ايمني و فني نيز اين كار توجيه بسيار خوبي دارد.
هشيارخاني ادامه داد: تمامي موارد فني وايمني كار كه در اين طرح مي بايست مدنظر قرار گيرد به دقت انجام شده است و كار بر اساس نقشه هاي مورد نظر به خوبي پيش رفته است.
وي تصريح كرد: عمليات اجرايي اين كار مهم كه از ابتدا به صورت پيشنهاد در نظام مشاركت پالايشگاه مطرح شد با نظارت واحد ابزار دقيق آغاز شده است  و اگر در زمستان پيش رو قطعي برق يا اختلالي در شبكه داشته باشيم ؛در كمترين زمان ممكن برق پالايشگاه دوباره به سرويس برخواهد گشت.
   1395/7/19 08:43
  
تعداد بازدید :  472