برگزاری دو دوره آموزشی فنی در شرکت پالایش گازفجرجم
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، هدف از بازرسی، بررسی شرایط فیزیکی از تجهیزات که بتدریج پوسیده و از بین می روند بوده است.
خسارتهاي مالی که در صنایع نفت اتفاق افتاده بيان مي شود که بیشترین در صد ایجاد خسارت مالی مربوط به سیستم لوله کشی می باشد که حدود 30 % است و این مطلب اهمیت بازرسی سیستم لوله کشی را مشخص می نماید.
در همين راستا اداره آموزش پالايشگاه يك دوره آموزشي 40 ساعته با موضوع بازرسي سيستم هاي لوله كشي براساس استاندارد API570  را برگزار نموده است. 
برگزاري دوره آموزشي پمپ هاي جابجايي مثبت، تعميرات و نگهداري در شركت پالايش گاز فجر جم نيز ديگر دوره آموزشي فني بود كه مورد استقبال كاركنان قرار گرفت.
اداره آموزش پالايشگاه براي افزايش سطح آگاهي متخصصين و كارشناسان اين حوزه يك دوره آموزشي پمپ هاي جابجايي مثبت، تعميرات و نگهداري با بهره گيري از برجسته ترين استاد كشور اين دوره آموزشي را برگزار نمود.
كاركرد مطلوب ادوات و تجهيزات بهره برداري در فضاي عملياتي و انتخاب صحيح نوع پمپ، دانستن اصول عملكرد پمپ، شناخت اجزاء و قسمت هاي داخلي پمپ، عيب يابي پمپ ها و تعيين دلايل خرابي پمپ ها ، تعمير مناسب پمپ و چگونگي نگهداري پمپ ها از اهداف اين دوره بوده است.
   1395/8/9 08:53
  
تعداد بازدید :  460