عملیات فنی گسترده در پالایشگاه جم برای دریافت گاز پارس جنوبی
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، مهندس سيد مهدي موسويان فرد اظهار داشت:در همان ابتداي كار؛ وضعيت فعلي خطوط و تجهيزات پالايشگاه از طرف اين واحد مورد بررسي و بازرسي دقيق قرار گرفته است.
وي افزود: در مرحله بعد و در صورت مناسب بودن ضخامت باقيمانده و عدم وجود عيوبي نظير ترك و به طور كلي مطلوب بودن وضعيت فعلي، تاثير تركيب گاز پارس جنوبي با گازهاي نار و كنگان از لحاظ خوردگي ترش و شيرين مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
رئيس اموربازرسي فني شركت پالايش گازفجرجم اضافه كرد: در حين بازرسي فني تجهيزات پالايشگاه براي دريافت گاز پارس جنوبي بررسي مدارك سازندگان اقلام خريداري شده در ابتداي ساخت پالايشگاه و مدارك پيمانكار در حين ساخت نيز به دقت در دستور كار قرار گرفته است.
وي گفت: نوع و نحوه عمليات حرارتي خطوط نيز براي ما بسيار حايز اهميت است و گزارش هاي عيوب احتمالي خطوط و تجهيزات از ابتداي ساخت پالايشگاه تاكنون نيز مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
موسويان فرد  بررسي مقاوم بودن خطوط و تجهيزات در برابر (HIC) و تاول هيدروژني از طريق نمونه برداري و انجام تست (HIC) را نيز از ديگر موارد مهمي دانست كه در اين پروژه توسط بازرسي فني به صورت دقيق انجام خواهد شد.
وي افزود: بسياري از اين اقدامات در طول تعميرات اساسي سال جاري انجام گرفته است وانشالله طي فرايندي رقيق وتخصصي پالايشگاه را اماده دريافت 50 ميليون متر مكعب گاز ترش پارس جنوبي خواهيم كرد.
   1395/8/11 08:56
  
تعداد بازدید :  498