تحقق هدف گذاری ها در حوزه های مختلف مشارکت توسط کارکنان
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،پولاديان خاطرنشان كرد: افزايش مشاركت جويي تمامي كاركنان زير مجموعه واحدهاي سازمان يكي از اهداف ما بوده است كه خوشبختانه شاهد رشد شاخص ها در سه ماهه دوم سال جاري در بيشتر واحد ها هستيم.
وي افزود: بدون شك مشاركت همه جانبه كاركنان به تعالي برنامه هاي شركت كمك خواهد كرد وپويايي خاصي در ميان كاركنان شاهد خواهيم بود.
رييس شوراي نظام همياري ومشاركت شركت پالايش گازفجرجم از كاركنان خواست با ارايه بذر پيشنهاد و استفاده از خرد جمعي به بهبود محيط كار شركت كمك كنند و سازمان را نيز به تعالي بيشتر نزديك تر كنند.
وي اظهار داشت: نظام همياري ومشاركت شركت پالايش گازفجرجم به دنبال مشاركت جويي صددرصدي رؤسا  وسرپرستان در راستاي فرهنگ سازي بيشتر در بين كاركنان است و اين مهم انشالله تا پايان سال تحقق خواهد يافت.
پولاديان ادامه داد: پايش آماري دقيق از هر واخد به صورت جداگانه در اختيار دبيران آن واحد قرار گرفته است واكنون همه كاركنان مي توانند از وضعيت مشاركت خود در بخش هاي مختلف نظام همياري ومشاركت شركت  جويا شوند.
   1395/8/22 09:04
  
تعداد بازدید :  467