در چهارمین جشنواره تقدیر ازبرترین های نظام همیاری و مشارکت
چهارمين جشنواره تقدير ازبرترين هاي نظام همياري و مشاركت شركت پالايش گازفجرجم برگزار گرديد و روابط عمومي شركت به همراه اداره هاي HSE ،پايانه صادراتي بندرسيراف،تحليل سيستم ها،فن آوري اطلاعات،حمل و نقل،تعميرات،مالي ، بازرسي فني و مستغلات صاحب تنديس زرين شدند.
چهارمين جشنواره تقدير ازبرترين هاي نظام همياري و مشاركت شركت پالايش گازفجرجم در سال 1396 با حضور مديرعامل ، هيات رئيسه پالايشگاه ،سرپرستان ،كاركنان و كارگران بخش هاي مختلف شركت برگزار گرديد.
مهندس فرهنگ مديرعامل  نيزدر اين مراسم  مشاركت كاركنان در بخش هاي مختلف نظام همياري و مشاركت شركت را يك سرمايه اجتماعي بي بديلي دانست كه مفهومي عاشقانه به خود گرفته است.
وي همچنين ثبت بيش از 9 هزار پيشنهاد در سال جاري در نظام همياري و مشاركت شركت پالايش گازفجرجم را مصداقي عيني از دلدادگي كاركنان و كارگران به اين شركت دانست و تصريح كرد:همواره تاكيد داشته ام حتي از كنار يك پيشنهاد نيز نبايد به سادگي عبور كرد و بايد به همه پيشنهادات اعتماد داشت.
 
   1396/9/7 14:17
  
تعداد بازدید :  575