شهداء و کارکنان ایثارگرشرکت سرمایه های اصلی سازمان هستند
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم مهندس فرهنگ در نخستين روز از ارزيابي تعالي سازماني در شركت پالايش گازفجرجم كه در حضور ارزيان و سرپرستان واحدهاي مختلف شركت برگزار گرديد، بارديگر به اين موضوع تاكيد كرد و شهداء شركت و كاركنان ايثارگر را سرمايه هاي معنوي سازمان دانست.
گفتني است شركت پالايش گازفجرجم در ارزيابي سه روزه تعالي سازماني كه با حضور ارزياباني از شركت ملي گاز ايران همراه بود، خود را مورد محك جدي قرار داد.
 
   1396/9/26 15:26
  
تعداد بازدید :  555