جلوگیری از هدر رفت234 هزار تن آب در شرکت پالایش گازفجرجم
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،احمد علي علي نژاد طيبي گفت: با اقدامات انجام شده توسط كارشناسان اين واحد صنعتي و همكاري مديريت و كاركنان فني پالايشگاه ، براي اولين بار تعميرات اساسي كولينگ تاور اين واحد بدون توقف توليد انجام گرديد و ضمن جلوگيري از هدر رفت منابع آبي، با بازيافت 234 هزار تن آب در سال 1394 هيچگونه دور ريز آب وجود نداشت.
وي افزود: با توجه به بحران كم آبي بخصوص در مناطق جنوبي، صنايع مختلف مستقر در منطقه، خود را ملزم به اصلاح الگوي مصرف و صيانت از منابع محدود آب موجود مي دانند.
رئيس واحد عمليات بازيافت آب شركت پالايش گازفجرجم ادامه داد: در پالايشگاه گازفجرجم واحد بازيافت آب و توليد آب مقطر وجود دارد كه آب آلوده به مواد مختلف را از واحدهاي مختلف پالايشگاه دريافت مي نمايد و طي عمليات تقطير چند مرحله اي با جدا نمودن ناخالصي ها، آب مقطر خالص توليد مي نمايد كه اين آب جهت توليد بخار در ديگهاي بخار بكار مي رود.
وي ادامه داد: در صنايع پالايشگاهي تاسيساتي وجود دارد كه مديريت فلرينگ گازهاي مازاد جهت سوزاندن در مشعلها را برعهده دارد و وجود اين تاسيسات لازم و ضروري است. 
علي نژاد طيبي تصريح كرد: كاركنان اين مجموعه با حساسيتي كه بر اساس خط مشي شركت ملي گاز ايران نسبت به آلودگي هاي محيط زيست دارند ، عمليات فلرينگ را با توجه به دريافت حجم زيادي گاز از ميادين مشترك پارس جنوبي كه يك پروژه  ملّي و استراتژيك است، با مصرف كمترين حد گاز متان و بخار و همچنين فلرينگ بدون دود و آلودگي زيست محيطي انجام مي دهند كه بر اساس مستندات موجود روند كاهش فلرينگ گاز كاملا مشهود و رو به بهبود است.
وي با اشاره به استانداردهاي بالاي عمليات بازيافت آب در شركت پالايش گازفجرجم گفت: در اين پالايشگاه بسترهاي تبخير وجود دارد كه بركه هاي جهت نگهداري آب غير قابل بازيافت مي باشد، كف و ديواره ها اين بركه ها مطابق با استاندارد پالايشگاه هاي تراز اول دنيا در 3 لايه با بتن مسلح و ژئوممبران غير قابل نفوذ با عمق 30 سانتي متر پوشانده شده است.
   1395/7/10 08:22
  
تعداد بازدید :  515