• بررسی طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گازی کنگان  (1397/7/3)
    بررسی طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گازی کنگان مهندس نجفی مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم و تعدادی از دیگر مدیران و روسای واحدهای فنی طی نشستی با معاونت سرمایه گذاری و ارزیابی طرح های وزارت نفت ، نفت مناطق مرکزی و منطقه نارو کنگان طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گازی کنگان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. مشاهده ادامه
«« « 2/ » »»