سید محمدمهدی هاشمی
نام و نام خانوادگی : سید محمدمهدی هاشمی
سمت : مدیر عامل پالایشگاه فاز 12
سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی شیمی
رئیس هیات مدیره