مناقصه پکیچ یونیت سرمایش به ظرفیت 20 و 30 تن تبرید رستوران هر کدام دو دستگاه (1397/4/18)
دریافت فایل