مناقصه تامین و اجاره تعداد 68 دستگاه انواع خودرو با راننده به مدت یکسال جهت مجتمع مسکونی پارس جم (1397/7/21)
دریافت فایل