مناقصه حراست پالایشگاه و اماکن تابعه (1398/2/22)
واگذاري خدمات حفاظت و حراســت از اماكن ،اموال و تاسيسات پالايشگاه فجر جم و بندر سيراف
دریافت فایل