مناقصه آگهی مناقصه پروژه مسقف کردن پاسیو منازل تایپ B شهرک توحید (1396/3/2)
مشتمل بر انجام كليه عمليات ساختماني ، مكانيكي و برقكاري در راستاي تبديل پاسيو منازل مسكوني شهرك توحيد
دریافت فایل