مناقصه ساخت نورگیر منازل تایپ D شهرک توحید (1396/3/22)
مشتمل بر مسقف كردن نورگيرهاي منازل با استفاده از پروفيل قوطي خرپايي و ورق پلي كربنات به عنوان سقف و....
دریافت فایل