مناقصه آگهی مناقصه حفظ و نگهداری، ایجاد فضای سبز و تنظیف محوطه های پالایشگاه و اماکن تابعه (1396/3/10)
عمليات نگهداري و ايجاد  فضاي سبز شامل  تهیه وکاشت ،  آبياري، هرس ، مبارزه با علفهاي هرز ، آفات و  بيماري های گياهي ، كود دهي ، سله شكني، و همچنين تنظیفات محوطه ها و ...
دریافت فایل