مناقصه تهیه، طبخ ،توزیع و سرو غذا در رستورانهای پالایشگاه (1396/10/10)
مشتمل بر تهيه وتأمين كليه مواد اوليه ومتريال مصرفي ، طبخ غذا در رستورانهاي پالايشگاه، مهمانسرا وبندر سيراف و سرو غذا در رستورانها و همينطور توزيع در ظروف يكبار مصرف
دریافت فایل