احیاء و تغییر کاربری تانکر آب رسان آتش نشانی
رئيس آتش نشاني شركت پالايش گازفجرجم گفت: كاركنان فني و متخصص اين شركت موفق شدند يك دستگاه تانكرمعمولي خود را با تغيير كاربري  به خودرو آتش نشاني تك منظوره تبديل و آن را در سرويس قرار دهند.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،عبدالرضا پرندين گفت: كاركنان تعميرات آتش نشاني و كارگاه مركزي با استفاده از امكانات موجود در شركت به اين مهم دست يافتند.
وي افزود: اكنون ماشين جديد با بكارگيري يك دستگاه پمپ آب آتش نشاني  ولاين كشي لازم با دو خروجي با دبي 3500 ليتر در دقيقه و همچنين تعبيه ساكشن بمنظور آب گيري از آب سر باز،معادل يك دستگاه خودرو اطفاء حريق تك منظوره كارآيي دارد و در سرويس قرار گرفته است.
پرندين اظهار داشت: اين اقدام صورت گرفته با توجه به شرايط تحريم و وضعيت اقتصادي كشور بسيار حايز اهميت بوده  و اين تانكر مي تواند در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي، به شهرستان و روستاهاي هم جوار نيز در مواقع وقوع آتش سوزي اعزام شود.
   1398/7/30 07:38
  
تعداد بازدید :  962