• دبیرنظام همیاری و مشارکت شرکت پالایش گازفجرجم خبر داد  (1400/9/10)
    دبیرنظام همیاری و مشارکت شرکت پالایش گازفجرجم خبر داد مهندس منصوری با اعلام این خبر گفت:در نشست دو روزه ای که به میزبانی و همکاری مجتمع مسکونی پارس جم و حضور برگزیدگان نظام همیاری و مشارکت از شرکت های پالایشی، انتقال و گاز استانی برگزار گردید، آئین نامه نظام پیشنهادهای صنعت نفت تدوین و جهت تایید به وزارت نفت ارسال گردید. مشاهده ادامه
  • انتشار تصاویر قدیمی شرکت برای اولین بار  (1400/8/4)
    انتشار تصاویر قدیمی شرکت برای اولین بار مهندس سید مهدی احمدی گفت: بیش از صدها تصاویر قدیمی شرکت که در بخش های مختلف فرهنگی، پشتیبانی و عملیاتی طی سالیان گذشته تا کنون در حال از بین رفتن بود به صورت دیجیتال درآمده و بخش هایی از آنها منتشر می شود. مشاهده ادامه
«« « 4/ » »»