• با صرفه جویی سالانه 40 میلیارد ریال صورت گرفت:  (1399/6/25)
    با صرفه جویی سالانه  40 میلیارد ریال صورت گرفت: انجام عملیات جایگزینی وبکارگیری کاتالیست جامد در شرکت پالایش گازفجرجم عملیات جایگزینی و بکارگیری کاتالیست جامد فرآیند جذب مرکاپتان در شرکت پالایش گازفجرجم با موفقیت انجام شده است و صرفه جویی 40 میلیاردی برای شرکت داشته است. مشاهده ادامه
  • ساماندهی والکترونیکی کردن اسناد شرکت پالایش گازفجرجم  (1399/6/25)
    ساماندهی والکترونیکی کردن اسناد  شرکت پالایش گازفجرجم مدیر مهندسی وتوسعه شرکت پالایش گازفجرجم با اشاره به ساماندهی مرکز اسناد فنی این شرکت گفت: سیستم مدیریت اسناد یا آرشیو الکترونیکی بهترین راه حل و کارآمدترین ابزار جهت تولید ، بایگانی، ساماندهی و جستجو ، دسترسی و مدیریت برخط ( on line ) اطلاعات ، نقشه ها ، اسناد و مدارک فنی، تصویری و ... می باشد و ضرورت این کار در شرکت پالایش گازفجرجم بیش از هر زمان دیگر احساس می شد. مشاهده ادامه
«« « 5/ » »»