ارائه پروپوزال های علمی در کارگروه پژوهشی مالی و پشتیبانی شرکت پالایش گازفجرجم
سومین نشست کارگروه پژوهشی مالی وپشتیبانی شرکت پالایش گازفجرجم با حضور تمامی اعضاءتشکیل جلسه داد و در این نشست پروپوزال های علمی دو نفر از متقاضیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم،" اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تاب اوری وسلامت عمومی نوجوانان در مجتمع مسکونی پارس جم" و  همچنین "نگاشت موانع اینترنت اشیاء در صنعت نفت وگاز ایران" از جمله عناوین پروپوزال های ارائه شده در این نشست بود.   1401/10/20 08:10
  
تعداد بازدید :  104