استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در شرکت پالایش گازفجرجم
رئيس فناوري اطلاعات خبر داد:
استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات در شركت پالايش گازفجرجم
مهندس محسن مختاري از اسقرارسيستم مديريت امنيت اطلاعات ( ایزو۲۷۰۰۱) در شركت پالايش گازفجرجم خبر داد واظهار داشت:اين شركت به دنبال دريافت گواهينامه اين سيستم مي باشد.
وي افزود: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات استانداردهایی را برای ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات در سازمان ها را ارائه می دهدو شركت پالايش گازفجرجم نيز براي دريافت گواهينامه خود طي دو مرحله  مورد مميزي قرارخواهد گرفت.
رئيس فناوري اطلاعات شركت پالايش گازفجرجم تصريح كرد: مرحله اول مميزي به پايان رسيده است و ممیزی مرحله دوم این استاندارد نيز جهت اخذ وصدور گواهینامه ظرف دو ماه آینده برگزار می گردد.
وي ادامه داد: دامنه پروژه استقرار سیستم مدیریت امتیت اطلاعات؛ واحد فناوری اطلاعات و سرویسهای ارائه شده این واحد به سازمان را شامل می شود.
مختاري گفت: این سیستم مجموعه ای از سیاست ها ، اهداف، استراتژی ها ، روشهای امنیتی ، مستندات شناسایی و ارزیابی مخاطرات ، کنترلهای امنیتی شبکه و اطلاعات  و دستورالعملهای فنی و سیستمی ، منابع انسانی و ... می باشد که متناسب با زمینه های کاری سازمان طراحی و پیاده سازی می گردد و وظیفه تداوم امنیت اطلاعات در سازمان را به عهده دارد.


 
   1399/10/18 08:38
  
تعداد بازدید :  32