مهندس نجفی خبرداد:
آغاز عملیات تعمیرات اساسی در شرکت پالایش گازفجرجم


مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در نخستين نشست توليد خود بعد از تعطيلات نوروز سال 1400 از آغازعمليات تعميرات اساسي در اين شركت خبر داد و اظهار اميدواري كرد همه برنامه ريزي هاي لازم براي اين پروژه مهم طبق زمانبندي تعيين شده شروع و بموقع به پايان برسد.
وي افزود: رعايت تمامي پروتكل هاي بهداشتي و الزامات HSE در تمامي بخش هاي شركت و بخصوص تعميرات اساسي يك ضرورت است و سال جاري نيز مي بايست مانند گذشته در اين زمينه حساسيت هاي لازم وجود داشته باشد.
مهندس نجفي  نامگذاري سال ۱۴۰۰ از سوي مقام معظم رهبري به نام سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها» را يك فرصت دانست و خاطرنشان كرد: همينطور كه جهش توليد اين شركت در سال گذشته در سطح شركت ملي گاز ايران نمود عيني داشته است ، شعار سال 1400 نيز نقشه راه ما خواهد بود.
وي تصريح كرد: در سال 1400 تمامي ظرفيت ها و تجاربي كه در شركت وجود دارد بايد در خدمت پشتيباني و مانع زدايي از توليد باشد تا مانند سال گذشته پالايشگاه جم در بام توليد شركت ملي گاز ايران بدرخشد.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در بخش ديگري از اظهارات خودبا اشاره به همدلي و هم انديشي مجموعه كاركنان در اين شركت خاطرنشان كرد: بدون شك دستاوردهاي سالهاي گذشته ما به خاطر برخورداري از اين روحيه بدست آمده است و همچنان نيازمند همدلي شما عزيزان براي دست يابي به موفقيت هاي بيشتر هستيم.
وي اپيدمي ويروس كرونا در سطح شركت را همچنان بزرگترين نگراني خود در سال 1400 خواند و ضمن هشدار نسبت به عادي انگاري اين ويروس  گفت: همه كاركنان موظف هستند پروتكل هاي بهداشتي را مانند سال گذشته جدي بگيرند.


 
   1400/1/17 10:52
  
تعداد بازدید :  77