مهندس نجفی خبر داد:
آغاز عملیات حفاری و تعویض پوشش خط لوله 48 اینچ گازورودی در شرکت پالایش گازفجرجم


مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم با اشاره به آغاز عمليات حفاري و تعويض پوشش بخشي از خط لوله 48 اينچ ورودي گاز كنگان در محدوده اين شركت گفت: عمليات اجراي اين پروژه بسيار مهم وبه مدت يك ماه به طول خواهد انجاميد.
 
وي جلوگيري از آسيب ديدگي و تخريب اين خط لوله  را از مهم ترين اهداف اين كار عنوان كرد واظهار داشت:آسيب ديدگي پوشش، سبب تماس لوله با خاك و در نتيجه خوردگي خط لوله مي گردد ولذا مي بايست عمليات تعويض پوشش اين خط لوله سريع تر آغاز ميشد.
عبدالصمد نجفي در مورد شيوه اجراي اين پروژه نيز تصريح كرد: براي تعيين وضعيت خوردگي خطوط لوله، بازرسي به روش پيگراني هوشمند انجام  گرديده است.


 
وي افزود: بر اساس نتايج پيگراني هوشمند مشخص گرديد كه تعدادي از نواحي خط لوله 48 اينچ ورودي گاز كنگان دچار خوردگي شده است و عمليات تعويض پوشش و بررسي خوردگي اين خط لوله از سال97 شروع شده است و هر ساله به تناسب زمان و شرايط، بخش هايي از اين خط لوله تحت تعمير و تعويض پوشش قرار مي گيرد.
 
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم ادامه داد: اكنون عمليات خاكبرداري بر روي لوله شروع گرديده است  و به زودي پوشش آسيب ديده موجود بر روي نقاط مختلف خط لوله نيز برداشته خواهد شد و پس ازتميزكاري و آماده سازي سطح به روش بلاستينگ ، اعمال پوشش جديد آغاز مي شود.
 
وي از بازرسي فني پالايشگاه بعنوان مهم ترين بخش نظارت دقيق بر اجراي پروژه نام برد  وخاطرنشان كرد: بازرسي از سطح تميز شده و بررسي ميزان خوردگي لوله اطلاعات كاملي بدست خواهد آورد و در صورتي كه خوردگي از حد مجاز گذشته باشد لوله مي بايست تعويض شود و در غير اينصورت پوشش جديد اعمال مي شود.
مهندس نجفي اعمال پوشش جديد،بازرسي از پوشش اعمال شده و رفع عيوب احتمالي ، پوشاندن روي لوله با ماسه بادي و خاكريزي مجدد برروي لوله را آخرين مراحل از اجراي اين پروژه نام برد و اظهار داشت: همه اين اقدامات در راستاي اطمينان از پايداري توليد در فصل زمستان است.


 
   1400/4/29 14:41
  
تعداد بازدید :  138