برای اولین بار در سطح شرکت:
آغاز پروژه بررسی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در شرکت پالایش گازفجرجم

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم، رئیس بهداشت صنعتی شرکت خبر از آغاز پروژه بررسي شيوع اختلالات اسکلتي – عضلاني در این شرکت داد.

مهندس حمید قائدی گفت:پروژه بررسي شيوع اختلالات اسکلتي - عضلاني و ارزیابي ریسک ابتلا به این اختلالات در كاركنان شركت برای اولین بار در سطح شرکت ملی گاز ایران و در پالایشگاه گاز فجرجم اجرا می شود.
 
وی افزود: این پروژه از امروز با مشارکت واحد پژوهش شرکت توسط اساتید گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آقایان دکتر دانشمندی و دکتر کمالی نیا  آغاز گردیده و به مدت چهار روز ادامه خواهد یافت.
 
قائدی ادامه داد: این پروژه با هدف شناسایی و تعیین ریسک فاکتورهای ایجادکننده اختلالات اسکلتی – عضلانی در ایستگاه های کار کارکنان و ارائه راهکارهای ارگونومیک جهت اصلاح ایستگاه ها به منظور تامین شرایط مطلوب و ایجاد تناسب شرایط فیزیکی کار با شاغل انجام می گردد.

   1401/2/21 14:03
  
تعداد بازدید :  46