الزام کارت واکسیناسیون جهت ورود کارکنان و میهمانان به شرکت
الزام کارت واکسیناسیون جهت ورود کارکنان و میهمانان به شرکت

احتمال الزام کارت واکسیناسیون جهت ورود کارکنان و میهمانان به شرکت پالایش گازفجرجم قوت گرفت.

از انجا که شرکت پالایش گازفجرجم در یک اقدامی بی سابقه، واکسیناسیون کارکنان را بدون محدودیت سنی در مرکز سلامت کار انجام می دهد دیگر هیچ دلیلی برای واکسینه نشدن همکاران مگر منع پزشکی و بدلیل ابتلا به کرونا وجود ندارد.

این مهم سبب شده است که الزام کارت واکسیناسیون جهت ورود کارکنان به شرکت در نشست آتی سرپرستان مورد بحث وتبادل نظر قرار گیرد.

در صورت موافقت با این موضوع، همه کارکنان شرکت برای ورود به محل کار خود می بایست دارای کارت واکسیناسیون کرونا باشند.

خوشبختانه ۶۵ درصد کارکنان شرکت حداقل دز اول خود را دریافت کرده اند و از دیگر کارکنان خواسته شده است از آخرین فرصتی که برای واکسیناسیون در مرکز سلامت هست استفاده کنند.

   1400/6/22 13:04
  
تعداد بازدید :  178