انتشار نتایج نظرسنجی از کارکنان اعزامی به نمایشگاه نفت،گاز وپتروشیمی

انتشار نتايج نظرسنجي از كاركنان اعزامي به نمايشگاه نفت،گاز وپتروشيمي

سجادبهزادي كارشناس خبر و پژوهش واحد روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم گفت: روابط عمومي براي اولين بار و در راستاي سنجش رضايتمندي كاركنان در نمايشگاه نفت،گاز وپتروشيمي و دريافت پيشنهادات اين عزيزان اقدام به يك نظرسنجي استاندارد الكترونيك نمود كه نتايج آن به شرح زير اعلام مي شود.
گفتني است 40 نفر از همكاران به نمايشگاه اعزام شدند و 25 نفر از آنها در اين نظرسنجي شركت كردند.
نظرسنجي به صورت آنلاين وچند گزينه اي  انجام شد كه سوالات آن نيز مشتمل بر 5 سوال بسته و يك سوال باز بود و در بستر "وب" برگزار و قابليت پاسخ گويي تكراري نيز براي افراد وجود نداشت.
سوالات نظرسنجي :
براي چندمين بار است كه در نمايشگاه نفت وگازتهران شركت مي كنيد؟(60درصد يك تا سه بار/ 30درصد سه تا پنج بار/ 10درصد بيش تر از پنج بار)
 
آیا زمان برگزاری نمایشگاه را مناسب می دانید؟ (55 درصد خير / 45 درصد بله)
 
آیا از فرآیند فراخوان واعزام خود به نمايشگاه توسط روابط عمومي رضایت دارید؟ (90درصد بله/ 10درصد خير)
 
آیا از نحوه اياب وذهاب،پذيرايي و اقامت خود در طول زمان نمايشگاه رضایت دارید؟ (97درصد بله / 3درصد خير)
 
آیا سطح کیفی نمایشگاه، انتظارات شما را برآورده نموده است؟ (70درصد بله/30درصد خير)          
 


ارائه پيشنهادات وانتقادات
   1399/11/13 14:35
  
تعداد بازدید :  73