اکنون مردم منطقه ثمره مسئولیت اجتماعی پالایشگاه جم را به خوبی لمس می کنند
مهندس نجفی:
اکنون مردم منطقه ثمره مسئولیت اجتماعی پالایشگاه جم را به خوبی لمس می کنند
مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم با اشاره به کسب موفقیت این شرکت در همایش مسئولیت های اجتماعی و دریافت تندیس طلایی خاطرنشان کرد: اقدامات زیادی طی سالهای گذشته تا کنون در حوزه مسئولیت اجتماعی توسط این شرکت انجام شده و مردم منطقه ثمره تلاش های پالایشگاه را بیش از پیش احساس می کنند.
وي افزود: اقدامات شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی ملموس است و انگیزه بالایی در تعهد شرکت به اهداف مسئولیت های اجتماعی وجود دارد و به همه تعهدات جامه عمل پوشاندیم.
مهندس نجفي ادامه داد: خوشبختانه شاهد حمایت های مقام عالی وزارت نفت از اقدامات شرکت ها در تعامل گسترده تر با محیط پیرامون هستیم و بدون شک درخت مسئولیت اجتماعی با حمایت وزیر محترم نفت ثمره ی گسترده تری خواهد داشت.
وي تصريح كرد: شرکت پالایش گازفجرجم نیز در این مسیر همه تلاش خود را به‌کار بسته است و اصول بنیادین مسئولیت اجتماعی را بعنوان یک ارزش‌ اخلاقی در  سازمان خود تقویت کرده است.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم ارائه گزارش پایداری شرکت را يك تعهد دانست واظهار داشت: ما سند مسئولیت اجتماعی صنعت نفت را الگویی برای تعامل با محیط پیرامون می دانیم و ارتباط خود را با حوزه های علوم اجتماعی طبق تاکید وزیر محترم نفت گسترده تر خواهیم کرد.
وي ضمن قدردانی از تمامی ارکانی که مسیر موفقیت شرکت در پنجمین همایش مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت و دریافت تتدیس از میان ۹۷ شرکت را رقم زده اند؛ از روابط عمومی می خواهم ارتباط خود را درچارچوب تعریف شده با محیط پیرامون گسترده تر کند تا انشالله مردم منطقه اثرات فعالیت های صورت گرفته را بیشتر لمس کنند.
مهندس نجفي در بخش ديگري از اظهارات خود؛ اهداف مسئولیت های اجتماعی در هر سازمانی را عجين شده  در ذات  شرح وظایف روابط عمومی دانست و خاطرنشان كرد: خوشبختانه این واحد در شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت نیز از توانایی در شناسایی انتظارات حوزه پیرامون و بکارگیری ظرفیت های شرکت جهت رضایت حداکثری درون و برون سازمان برخوردار است.
وي ياداور شد: شرکت پالایش گازفجرجم بخش قابل توجهی از تمرکز خود را در حوزه مسئولیت های اجتماعی بر مسائل زیست محیطی و اقدامات زیربنایی گذاشته است و انعکاس شایسته این فعالیت ها توسط روابط عمومی یک ضرورت است.
   1399/10/30 15:06
  
تعداد بازدید :  96