بازدید استاندار بوشهر و مهندس نجفی و جمعی از مقامات استانی و محلی از روند پیشرفت سد باغان


پیشرفت
۳۵ درصدی سد باغان/ بهره مندی مردم شهرستانهای دشتی و جم از سد باغان
پیشرفت فیزیکی سد باغان تا کنون 35 درصد است و با آغاز به کار بتن ریزی این امید می‌رود با پی گیری صورت گرفته پروژه به موقع اجرا و مورد بهره برداری قرار گیرد.
هزار و600 میلیارد تومان هزینه پروژه سد باغان است که از این میزان هزار و 200 میلیارد تومان هزینه اجرای سد و 400 میلیارد تومان نیز هزینه خط انتقال آب از سد باغان به سمت مسیر ریز و پالایشگاه است که در این مسیرانارستان و ریز نیز از این آب بهره مند می‌شوند.
با اجرای پروژه سد باغان مردم شهرستان‌های دشتی و جم نیز از مزایای آن بهره مند می‌شوند.
شرکت پالایش گازفجرجم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در اجرای این پروژه مشارکت دارد.

5

   1399/7/7 17:04
  
تعداد بازدید :  67