بررسی فعالیت شغلی کارکنانی که بیماری زمینه ای دارند


مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم  با اشاره به تعداد 257 نفر از كاركنان اين شركت كه بر اساس اعلام مركز سلامت كار داراي بيماري زمينه اي هستند گفت: وضعيت شغلي اين عزيزان مي بايست به صورت مستمر مورد پايش قرار گيرد.

وي افزود: تجربه ويروس كرونا نشان مي دهد كه هيچ كس در برابرشيوع آن ايمن نيست اما در عين حال كاركناني كه در شركت از بيماري زمينه اي رنج مي برند مي بايست بيش از سايرين نسبت به رعايت پروتكل هاي جاري حساسيت داشته باشند.
مهندس نجفي ضمن قدرداني از تلاش هاي صورت گرفته توسط  بهداشت صنعتي  ومركز سلامت كار؛خاطرنشان كرد: وضعيت شغلي و سلامتي اين گروه از كاركنان مورد پايش دقيق و دراولويت برنامه هاي طب صنعتي قرار داشته باشد.
وي رعايت پروتكل هاي بهداشتي و آمارهاي مرتبط با كرونا ويروس در سطح شركت را نسبت به ديگر شركت هاي پيرامون رضايت بخش دانست واظهار داشت: وضعيت بهداشتي اماكن عمومي پالايشگاه و شهرك مسكوني بايد به صورت مستمر مورد نظارت قرار گيرد.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم همچنين نسبت به برگزاري امتحانات غيرحضوري در مدارس مجتمع مسكوني پارس جم نيز تاكيد كرد و خواستار نظارت بيشتر در اين حوزه شد.
وي به دنبال گزارش اداره آموزش پالايشگاه در مورد نگراني خانواده ها و روحيه فرزندان كاركنان تصريح كرد: همه ما واقف هستيم كه دانش آموزان در شرايط خاصي به دليل خستگي از وضعيت كرونا و ماندن در منازل قرار گرفته اند اما اين موضوع يك چالش ملي است و متاسفانه راهي جزء تحمل اين وضعيت نيست .


   1399/10/9 10:34
  
تعداد بازدید :  48