برگزاری بازارچه خیریه مهربانی در شرکت پالایش گازفجرجم

اين بازارچه با هدف كمك به نيازمندان در محيط پيراموني وبچه هاي بهشت هر ساله در بهمن ماه  توسط كميته بانوان شركت برگزار مي شود .
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، اين بازارچه طي سالهاي گذشته تا كنون توانسته است 50 ميليون تومان كمك هاي نقدي همكاران را جمع اوري كند.
حضور مديرعامل و ديگر سرپرستان شركت در افتتاح اين بازارچه و كمك هاي نقدي آنان، انگيزه اي براي ديگر كاركنان واحدهاي مختلف شركت ميشود و خوشبختانه اين كار خيز با استقبال عمومي روبرو مي باشد.
 
   1398/11/21 07:45
  
تعداد بازدید :  599