برگزاری دومین دوره ارزیابی آمادگی جسمانی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران
با حضور آتش نشانان شرکت پالایش گازفجرجم:
برگزاری دومین دوره ارزیابی آمادگی جسمانی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران
 
به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم، به دنبال برگزاری دومین دوره ارزیابی آمادگی جسمانی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران، آتش نشانان شرکت پالایش گازفجرجم نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
 
کلیه شاغلین در واحد آتش نشانی پالایشگاه در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفتند.
 
گفتنی است شرکت پالایش گازفجرجم در اولین ارزیابی آمادگی جسمانی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران ، از میان 8 شرکت پالایشی در رتبه  چهارم دست یافته بود.
 
بررسی شناسایی نقاط قوت وضعف آتش نشانان شرکت های پالایشی و تقویت آمادگی جسمانی آنها از اهداف این دوره عنوان شده است.
 
 
   1400/10/15 07:30
  
تعداد بازدید :  96