برگزاری دویست و پنجاه و نهمین جلسه هیات مدیره شرکت پالایش گازفجرجم


۲۵۹ امین جلسه هیات مدیره با حضور ریاست محترم هیات مدیره، نائب رئیس و مدیرعامل محترم و اعضای محترم هیات مدیره در شرکت پالایش گاز فجر‌ جم برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا مدیرعامل محترم ضمن خوش آمد گویی، وضعیت عملکرد تولید و چالش های شرکت از جمله چالش کمبود خوراک، کمبود آب و چالش نیروی انسانی را بیان کردند.

در ادامه جلسه پس از طرح موضوعات دستور کار جلسه، واحدهای HSE و واحد تحلیل سیستم ها گزارش عملکرد ۹ ماه خود را ارائه نمودند.   1401/10/27 15:17
  
تعداد بازدید :  84